Záruka

Cub Cadet Warranty Logos

3 Letá záruka na všechny stroje Cub Cadet

Využijte výhody 3leté záruky při koupi zařízení Cub Cadet! 3letá záruka platí podle záručních podmínek MTD Products AG. Více informací si vyžádejte u svého odborného prodejce.

Záruka výrobce MTD Products AG,omezená dodatečným plněním podle záručních podmínek.

Cub Cadet Extended Warranty Logo

Prodloužení záruky PLUS

Prodloužená záruka PLUS. Kromě jiného vás ochrání před poškozením způsobeným chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou produktů.
Základním předpokladem je aktivace Prodloužené záruky PLUS v rámci registrace produktu. Tu je třeba provést nejpozději do 3 měsíců od data nákupu a je platná 4 roky od data nákupu. 

Přesné znění standardních záručních podmínek najdete zde. Kromě toho může prodloužená záruka PLUS zahrnovat rozšířené krytí rizik, jako je vandalismus a/nebo krádež, v závislosti na zakoupeném produktu. Přesné znění podmínek Prodloužené záruky PLUS najdete na příslušné stránce pro registraci produktu.